972 413608 info@icfred.cat

Avis legal i política de privacitat

Benvingut a la pàgina web de ICFRED, S.L.U.

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

Identificació

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que https://www.icfred.cat  és un domini de ICFRED, S.L.U.

ICFRED, S.L.U. amb NIF B55139539  te el domicili social a C/ Pirineus, s/n 17460 Celrà. Està Inscrita en el Reg. Merc. de Girona, Tom 2875, Llibre 0, Foli 197, Secció 8, Full GI-53909, Inscripció 1a.

Normes d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva part, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

Propietat intel·lectual

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o d’altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, de les quals ICFRED, S.L.U  és titular o licenciataria legitmada..

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense autorització prèvia i expressa.

Protecció de dades personals

En la navegació per aquest lloc WEB es poden arribar a tractar les següents dades personals:

Tractament Contacte
Finalitat Gestió de les dades personals tractades per atendre les serves peticions.
Categories de dades Persones interessades en
Dades Nom i mail
Legitimació Legitimat per la seva pròpia petició.
Destinataris No es preveuen
Temps de conservació Una vegada realitzat el tràmit sol.licitat seran suprimides les dades tractades
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
Dret i informació addicional: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, i oposició, i sol·licitar informació addicional, indicant-ho per escrit a ICFRED, SLU , C/PIRINEUS,S/N 17460 CELRÀ o per correu electrònic a: spascual@icfred.cat   (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades  Personals i garantia de drets digitals).

Responsabilitat

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

ICFRED, S.L.U. no es fa responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços,  hipervincles o links.

ICFRED, S.L.U. no es fa responsable dels prejudicis que se’n puguin derivar, entre d’altres, de:

  • Interferències, interrupcions, erros, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxa de telecomunicacions.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del Lloc Web.
  • Errors provocats per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Legislació

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir fruit de la visita a la nostra WEB aconsellem que es  contacti directament amb la nostra empresa a través de les dades de contacte que oferim, i exposi el cas, amb la finalitat d’arribar a un acord amistós per a les dues parts.

En cas contrari, la llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis i productes del present portal, serà la llei espanyola.

La nostra empresa i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyo i actuï en condició de consumidor.